• Thông báo thay đổi tem chống hàng giả của sản phẩm siro yến sào one nest

  Nhằm khắc phục tình trạng rách tem trong quá trình vận chuyển sản phẩm siro yến sào one nest. Công ty sản xuất là công ty TNHH dược phẩm Tradiphar đã tiền hành thay đổi tem chống hàng giả của công ty bắt đầu từ ngày 01/06/2018.

  Vì vậy hiện nay trên thị trường sẽ xuất hiện 2 loại tem chống hàng giả đối với sản phẩm siro yến sào one nest. Các sản phẩm thuộc lô sản xuất mới nhất sẽ được sử dụng loại tem mới.

  Vì vậy chúng tôi xin thông báo đến toàn thể khách hàng đang và có nhu cầu sử dụng sản phẩm siro yến sào one nest được biết để tránh tình trạng hiểu nhầm mẫu tem chống hàng giả của sản phẩm.

  Hình ảnh tem mới của sản phẩm:

  Tem mới của sản phẩm siro yến sào one nest

  Hình ảnh văn bản thay đổi tem chống hàng giả của công ty tnhh dược phẩm Tradiphar.

  Thay đổi tem chống hàng giả siro yến sào one nest

Top